Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu cena.pl oraz zasady z niego korzystania.

2. Korzystanie z serwisu cena.pl przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie przez niego zasad określonych w niniejszym regulaminie.

DEFINICJE

1. Cena.pl – serwis www funkcjonujący pod adresem www.cena.pl, będący porównywarką cen produktów i sklepów internetowych oraz służący analizie rynku ecommerce.

2. Użytkownik - użytkownik Internetu, który korzysta z serwisu cena.pl

3. Sklep - podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w formie sklepu internetowego, współpracujący z cena.pl poprzez prezentowanie w Serwisie swoich towarów.

4. Towar – produkt oferowany przez sklepy, publikowane na Cena.pl.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Cena.pl jest dla Użytkowników Serwisem bezpłatnym.

2. Korzystanie z Cena.pl nie wymaga rejestracji i zakładania konta użytkownika z wyjątkiem możliwości dodawania opinii i komentarzy o Sklepach i Produktach.

2. Użytkownik Serwisu może porównywać ceny towarów w różnych sklepach internetowych, korzystać z informacji dotyczących porównania sklepów internetowych oraz dodatkowych analiz i informacji o rynku ecommerce.

3. Użytkownik może umieszczać w Serwisie opinie na temat Towarów i Sklepów.

4. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie czy przetwarzanie jakichkolwiek danych umieszczonych w serwisie.

6. Zabronione jest wykorzystywanie charakterystycznych elementów grafiki cena.pl, w celach innych niż informacyjnych dotyczących cena.pl oraz reklamy serwisu cena.pl.

7. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody cena.pl i nie może naruszać powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów cena.pl, Użytkowników i Sklepów.

8. Cena.pl nie jest sprzedawcą produktów prezentowanych w serwisie, a jedynie umożliwia prezentację informacji o towarach znajdujących się w ofercie niezależnych od Serwisu Sklepów internetowych. Cena.pl nie odpowiada za rzetelność informacji, co do przedmiotu oferty poszczególnych sklepów.

9. Dane dotyczące produktów, prezentowane w Serwisie pochodzą ze Sklepów, które ponoszą odpowiedzialność za ich treść. Mimo dokładania starań, cena.pl nie może zagwarantować zgodności opisu i cen ze stanem faktycznym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi.

10. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem odbywa się na warunkach określonych w regulaminach poszczególnych sklepów oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Cena.pl nie odpowiada w jakikolwiek sposób za transakcje realizowane przez sklepy.

WPISY UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownicy mogą zamieszczać w serwisie opinie i komentarze dotyczące towarów lub sklepów.

2. Dodawanie opinii jest możliwe po zarejestrowaniu się Użytkownika w Serwisie /założeniu konta/

2. Cena.pl nie bierze odpowiedzialności za treść wypowiedzi użytkowników.

3. Cena.pl zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów użytkowników bez podania przyczyny.

4. Użytkownicy zobowiązują się w swoich wpisach do przestrzegania prawa polskiego.

5. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie oraz modyfikowanie przez cena.pl tych wpisów w części lub w całości.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o ochronie danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności i cookies serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.

2. O zmianach niniejszego Regulaminu, użytkownicy będą informowani na stronach Serwisu.

3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez cena.pl, jednak nie krótszym niż w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Serwisie.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Właścicielem serwisu cena.pl jest A.COM Krzysztof Sroka, z siedzibą w Tarnowie, ul. Rolnicza 2/62, NIP: 873-136-92-67, Regon 850463101.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2016 r