Aldekol Des 03 5L

Aldekol Des 03 5L

1 oferta od 248,00 zł

Dodaj do grupy porównywania

Producent: Ewabo

Informacje o Aldekol Des 03 5L

ALDEKOL DES 03 jest płynnym, pieniącym się środkiem dezynfekcyjnym o silnym działaniu bakteriobójczym na wszystkie formy wegetatywne bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych; wirusobójczym (wirusy otoczkowane i nieotoczkowane); grzybobójczym. ALDEKOL DES 03 przeznaczony jest do dezynfekcji powierzchni i wykazuje długotrwałe działanie penetracyjne a także czyszczące. Posiada doskonałe właściwości lotne, gwarantujące dezynfekcję powietrza w budynku.Wskazania: ALDEKOL DES 03 zwalcza między innymi nastepujące drobnoustroje i choroby przez nie powodowane: biegunka, adeno-wirusy, AE, bakterie Coli, bezmleczność poporodowa (MMA), botulizm, chlamydiozy, cholera, choroba Aujeszky'ego, choroba Gumboro, choroba Mareka, choroba Newcastle'a, choroba pęcherzykowa, CRD, EVD, grypa ptasia, gruźlica, grzybice- trychofitozy, gronkowcowe zapalenie stawów, IB, ILT, mykoplazmowe zapalenie płuc, nosówka, ORT, ospa świń, otręt (IBR-PIV), pałeczka ropy błękitnej, parvo-wirusy,zapalenie płuc powodowane przez Haemophilus, pomór, pryszczyca (FMD), salmonellozy, staphylokokoza, wirusowe zapalenie żołądka (SMEDI), wścieklizna, zapalenie jelit, zespół rozrodczo- oddechowy (PRRS).Budowa chemiczna: ALDEKOL DES 03 zawiera 22,5% glutaraldehydu, 15,7% formaldehydu, 2,5% chlorku didecylodimetyloamoniowego oraz substancje aktywujące.Zastosowanie: ALDEKOL DES 03 znajduje zastosowanie przy dezynfekcji obiektów, pojazdów oraz powierzchni w: - budynkach inwentarskich dla drobiu, trzody chlewnej i bydła - lecznicach weterynaryjnych - stacjach inseminacji zwierząt - zakładach ubojowych - fermach zwierząt futerkowych - schroniskach dla zwierząt, itp.Zastosowanie specjalne do dezynfekcji ogólnej drewna i narzędzi wykorzystywanych w produkcji pieczarek. Atest Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/HT-1005/2001 z dnia 10.08.2001 r. W pieczarkarniach Aldekol Des 03 zwalcza m.in. daktylium, suchą i białą zgniliznę, zielone pleśnie, rdzawą plamistość i inne.Stosować wyłącznie w pustych pomieszczeniach! Nie stosować podczas uprawy.Sposób zastosowania: ALDEKOL DES 03 może być stosowany przy pomocy następujących urządzeń: aparaty wysokociśnieniowe, opryskiwacze, aparaty spieniające, zamgławiacze termiczne (np. IGEBA) zamgławiacze elektryczne. Stosować na starannie umyte powierzchnie.Dawkowanie: Pożądany efekt uzyskuje się stosując do 0,4 litra roztworu roboczego na 1 m2 powierzchni przy użyciu urządzeń tradycyjnych (stężenie robocze - patrz tabela) lub 1 do 2 litrów ALDEKOLU DES 03 na 1000 m3 kubatury obiektu przy użyciu zamgławiaczy termicznych. Uwaga! Stosując zamgławiacze termiczne (np. IGEBA) należy 1 litr ALDEKOLU DES 03 rozcieńczyć w 1,0 litra wody (na ściółkę w 2 litrach wody); stosując zamgławiacze elektryczne należy rozcieńczyć 1 litr ALDEKOLU DES 03 w 5 litrach wody; zalecamy użycie dodatku wspomagającego zamgławianie (np. EWABO FOG-ADD) w ilości 10% w stosunku do ilości użytej wody. Przykład: 0,1 litra EWABO FOG-ADD + 1 litr ALDEKOL DES 03 + 1 litr wody, najlepiej o temp. około 40°C.* w stężeniu 2%, przy efektywnym czasie działania 1 godz.- skuteczny w stosunku do prątków, np. Mycobacterium avium, M. bovis i M. tuberculosis. Warunki przechowywania: Pomieszczenie magazynowe dobrze wentylowane. Optymalna temperatura potwierdzona testem stabilności wynosi 20 - 25°C.Trwałość: 2 lata od daty produkcji.Działania niepożądane: ALDEKOL DES 03 nie jest, w świetle posiadanych przez nas informacji oraz wieloletnich doświadczeń, szkodliwy dla zdrowia, pod warunkiem stosowania się do naszych zaleceń oraz do ogólnych reguł postępowania z chemikaliami.Zawsze stosuj sprzęt BHP! W formie nierozcieńczonej działa drażniąco na skórę oraz śluzówki. W razie podrażnień natychmiast dokładnie umyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.Rejestracja: ALDEKOL DES 03 jest płynnym środkiem dezynfekcyjnym zarejestrowanym pod nazwą handlową EWABO ALDEKOL DES 03 przez Niemiecki Urząd d/s Środowiska pod nr 02930032, a w Polsce przez Ministerstwo Zdrowia pod nr 0310/03. Produkt został wpisany na listę DVG (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft) Niemieckiego Towarzystwa Weterynaryjnego jako produkt zalecany do procesów dezynfekcji i spełniający kryteria Towarzystwa odnośnie skuteczności dezynfektantów. Ekspertyzy: Uniwersytet Hohenheim- prof. dr R. Bohm Instytut Higieny Zwierząt Uniwersytetu Hohenheim-prof. dr D. Strauch Instytut Higieny Federalnego Instytutu Badań Mleka w Kilonii- prof. dr W. Heeschen, dr G. Hahn Instytut Wirusologii Uniwersytetu Weterynaryjnego w Hanowerze- prof dr O.R. Kaaden Instytut Badań Grzybów w Krefeld- prof. dr J. Lelley Państwowe Laboratorium Badań nad Newcastle Disease i Ptasią Grypą przy Instytucie Diagnostyki Wirusów Federalnego Instytutu Badań Chorób Wirusowych Zwierząt w Insel Riems - dr O. Werner Zakład Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach- dr M.Lipiec. Zakład Agrotechniki Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach- dr hab. J. SzymańskiOznaczenia o zagrożeniach i bezpiecznej pracy: Produkt toksyczny. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Powoduje oparzenia. Ograniczone dowody działania rakotwórczego. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną. fungichem.pl dokłada wszelkich starań aby zdjęcia, opisy i parametry były kompletne. Źródłem informacji są dane katalogowe towarów. Nie możemy jednak zagwarantować, że dane nie zawierają pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.