Sektor kolejowy w polityce transportowej unii europejskiej

Sektor kolejowy w polityce transportowej unii europejskiej

1 oferta od 45,00 zł do 66,00 zł

Dodaj do grupy porównywania

Informacje o Sektor kolejowy w polityce transportowej unii europejskiej

Celem podstawowym książki jest prezentacja ewolucji modelu funkcjonowania unijnego sektora kolejowego od 1991 r. oraz ukazanie głównych cech i zasad tego modelu według stanu na koniec roku 2016. Książka jest skierowana do bardzo szerokiego spektrum odbiorców. Mogą nimi być pracownicy sektora...